Phép Nhân Không Khó
Phép Nhân Không Khó
Phép Nhân Không Khó

Crabit Kidbooks

Phép Nhân Không Khó

Giá thông thường €18,49
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Sản phẩm bao gồm 100 thẻ bài tập giúp trẻ em khám phá và ôn luyện các kiến thức về học phép tính nhân. 

100 thẻ bài tập này bao gồm: 

  • Bảng nhân từ 1 đến 10 
  • Bài luyện tập điền kết quả đúng của phép nhân vào chỗ trống

Sản phẩm được thiết kế thông minh để các em có thể viết, vẽ bằng bút dạ và dễ dàng tẩy xóa. 

Đi kèm với bộ sản phẩm là khoen móc để phụ huynh có thể tự tổng hợp và sắp xếp lượng bài tập phù hợp với c

Sản phẩm bao gồm 100 thẻ bài tập giúp trẻ em khám phá và ôn luyện các kiến thức về học phép tính nhân. 

100 thẻ bài tập này bao gồm: 

  • Bảng nhân từ 1 đến 10 
  • Bài luyện tập điền kết quả đúng của phép nhân vào chỗ trống

Sản phẩm được thiết kế thông minh để các em có thể viết, vẽ bằng bút dạ và dễ dàng tẩy xóa. 

Đi kèm với bộ sản phẩm là khoen móc để phụ huynh có thể tự tổng hợp và sắp xếp lượng bài tập phù hợp với c