Những Vấn Đề Mới Trong Vật Lí Hiện Đại

NXB Tri Thức

Những Vấn Đề Mới Trong Vật Lí Hiện Đại

Giá thông thường €25,49
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Những vấn đề mới trong vật lí hiện đại. 

vũ trụ lượng tử - Hiệu ứng CASIMIR

Hấp dẫn entropic - cách mạng nhiệt động học

Pha topo- Đồng điều và đối dồng điều

Meson sắc đẹp- ER=EPR - Lí thuyết dây, Đại số

Lí thuyết số - AdS/CFT - Triết học vật lí

Những vấn đề mới trong vật lí hiện đại. 

vũ trụ lượng tử - Hiệu ứng CASIMIR

Hấp dẫn entropic - cách mạng nhiệt động học

Pha topo- Đồng điều và đối dồng điều

Meson sắc đẹp- ER=EPR - Lí thuyết dây, Đại số

Lí thuyết số - AdS/CFT - Triết học vật lí