Đức Phật Thích Ca Trong Phật Giáo Nguyên Thủy

Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

Đức Phật Thích Ca Trong Phật Giáo Nguyên Thủy

Giá thông thường €23,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

LỜI TỰA NGƯỜI DCH

Đài Loan-Trung Quốc là mt hòn đảo rt nhỏ, như chiếc lá chè Olong, vi din diện tích chưa tới 36 ngàn km2, dân s có hơn 23 triệu người (năm 2018). Là đảo quc mà Pht giáo rt thnh hành, trong khong thời gian hơn 2 thập k gần đây nhiều Tăng Ni Việt Nam đến đây tu học. Điều mà chúng ta cn chú ý nơi đây, vai trò người cư sĩ trong công tác hoàng pháp đáng để cho chng ta nghiên cu hc tập, người cư sĩ không ch tham gia ng h tài chính mà còn đứng bên sau Tăng già giữ vai trò c vn vic kiến thiết duy trì qun lý cơ sở, t chc, không ch h trì phương diện xây dng qun lý mà còn tham gia công tác đào tạo, nghiên cu Pht hc, có rt nhiu vị cư sĩ ni tiếng v lĩnh vc nghiên cu Pht học. Trong đó, Vu Lăng Ba là v tiêu biu, ông tham gia ging dy nhiu trường Pht học, như Viện Nghiên cu Pht hc Trung Hoa, T Minh, Phật Quang Sơn, Huyền Trang... trước tác hơn 30 tác phẩm nghiên cu Pht học, như “Đức Pht giáo Nhân gian và Giáo lý cơ bản cùa Ngài”, “Nghiên cu Lch s Tông giáo Triết hc Ấn Độ”, uChú gii Bát Nhã Tám Kinh”, “Giáo lý Cơ bản ca Pht giáo Nguyên thy", "Khái lun Pht Hc", "Duy Thức học Cương yếu", "Đức Pht Thích Ca trong Pht giáo Nguyên thy"

Qua đó cho thấy, ông chuyên nghiên cu Pht giáo Nguyên thủy. Trong đó, “Đức Pht Thích Ca trong Pht giáo Nguyên thy" là tác phm chuyên tho lun về đức Pht Thích Ca qua nguồn tư liệu A hàm (Pht giáo Nguyên thy). Ông có cách phân tích lý gii v câu chuyn chung quanh cuc đi đc Pht khá hp lý thuyết phc, phù hp vi s tht lch s. Tuy nhiên, trong tác phm này có một vài quan điểm mang tính cá nhân, cần được nghiên cu tho luận thêm, như ông phê phán kinh điển Đại tha mô tả đức Pht mang tính thn thoi, tuy nhiên trên thc tế, cách mô t thn thánh hóa này có ngun gc từ kinh điển Pht giáo Nguyên thy, c th là ‘Kinh Hy Hu Vị Tăng Hữu Pháp' thuc “Kinh Trung B”; cũng vy ông cho rng lý tưởng B tát phi tht tế..., nhưng lý tưởng này li bt ngun t Jataka. Theo tôi, có s d bit v cách mô t về đức Pht bt ngun từ quan điểm của người nghe, không phi t người nói pháp, giống như chương trình giáo dc có các cp hc khác nhau, trong y không cỏ chương trình n

LỜI ...