Xá Lợi Phật - Dấu Ấn Của Lòng Từ Bi

Nhà sách Lao Động

Xá Lợi Phật - Dấu Ấn Của Lòng Từ Bi

Giá thông thường €33,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Xá Lợi Phật - Dấu Ấn Của Lòng Từ Bi

Chương I: Đức Phật - Suối nguồn từ bi và bình đẳng

Trình bày về tư tưởng, trí huệ, lẽ công bằng, sự khoan dung và lòng từ bi bác ái…  của Đức Phật trong quá trình tìm kiếm và sau đó là hướng đạo con đường giải thoát khỏi những đau khổ cho chúng sinh. Đồng thời, trình bày về những ảnh hưởng hết sức lớn lao của Đức Phật cũng như văn hóa Phật giáo đối với tất cả mọi mặt trong đời sống nhân loại ở thế giới hiện đại, từ những điều nhỏ nhất cũng như đối với hòa bình thế giới.

Chương II: Xá lợi Phật bí ẩn và huyền diệu công đức chiêm bái- cúng dường xá lợi

Trình bày những thông tin độc đáo về xá lợi và việc nghiên cứu xá lợi; ý nghĩa và những thụ hưởng vô cùng to lớn của nhân loại khi chiêm bái, đỉnh lễ xá lợi của Đức Phật và các vị Phật, Bồ tát, Thiền sư…);

Chương III:  Dấu ấn xá lợi Phật ở Việt Nam - Hành trình khám phá

Trình bày hành trình khám phá và giải mã những bí ẩn của xá lợi Phật ở trong các ngôi chùa trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Xá Lợi Phật - Dấu Ấn Của Lòng Từ Bi

Chương I: Đức Phật - Suối nguồn từ bi và bình đẳng

Trình bày về tư tưởng, trí huệ, lẽ công bằng, sự khoan dung và lòng từ bi bác ái…  của Đức Phật trong quá trình tìm kiếm và sau đó là hướng đạo con đường giải thoát khỏi những đau khổ cho chúng sinh. Đồng thời, trì...