Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa
Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa

Nhà Xuất Bản Dân Trí

Cân Bằng Và Đánh Thức Luân Xa

Giá thông thường €22,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Bạn có muốn tìm hiểu về trí tuệ cổ xưa của luân xa không? Bạn muốn có một hướng dẫn thực tế để hiểu về các luân xa và sử dụng các phương pháp để cân bằng và đánh thức các trung tâm năng lượng này.
Chính xác! Cuốn sách này dành cho bạn!

Bên trong hướng dẫn chi tiết này, bạn sẽ khám phá:
 1. Bảy luân xa là gì? Khám phá chi tiết về các luân xa
 2. Vị trí của các luân xa trong cơ thể
 3. Chức năng của các luân xa là gì?
 4. Luân xa tượng trưng cho điều gì?
 5. Ý nghĩa biểu tượng của các luân xa?
 6. Dấu hiệu cho thấy luân xa bị mất cân bằng
 7. Dấu hiệu cho thấy luân xa không hoạt động
 8. Dấu hiệu cho thấy luân xa hoạt động quá mức
 9. Làm cách nào để cân bằng và đánh thức các luân xa? Bằng thiền, tư thế yoga, tinh dầu…
 10. Thực phẩm nào tốt cho từng luân xa cụ thể?
Và nhiều hơn nữa!

Bạn có muốn tìm hiểu về trí tuệ cổ xưa của luân xa không? Bạn muốn có một hướng dẫn thực tế để hiểu về các luân xa và sử dụng các phương pháp để cân bằng và đánh thức các trung tâm năng lượng này.
Chính xác! Cuốn sách này dành cho bạn!

Bên trong hướng dẫn chi tiết này, bạn sẽ khám phá:
 1. Bảy luân xa là gì? Khám phá chi tiết về các luân xa
 2. Vị trí của các luân xa trong cơ thể
 3. Chức năng của các luân xa là gì?
 4. Luân x...