301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản Mới, Khổ Lớn)
301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản Mới, Khổ Lớn)

Tiệm Mọt tại Đức

301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa (Bản Mới, Khổ Lớn)

Giá thông thường €18,49
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Cuốn "301 câu đàm thoại tiếng Hoa" bao gồm 40 bài và bài ôn tập, nhưng đã đề cập đến nhiều đề tài giao tiếp thông thường trong đời sống. Ngôn ngữ trong các bài đó ngắn gọn, trong sáng, mang tính khẩu ngữ rất cao. Hệ thống bài tập đa dạng phong phú, dễ hiểu, dễ luyện tập. Trong lần dịch cuốn sách này, ngoài việc tôn trọng nguyên vẹn nội dung của tài liệu gốc, sách có thêm phần giới thiệu ngữ âm tiếng Hoa, chữ Hoa. Sau mỗi bài, dịch giả bổ sung thêm một bài tập viết các chữ Hoa mới xuất hiện trong bài và bài tập luyện dịch Việt - Hoa. Ở mỗi bài Ôn Tập có thêm phần "Góc kiến thức". Ngoài ra, còn có phần hướng dẫn các tra từ điển và phụ lục cung cấp một số thông tin hữu ích cho người học như: bộ thủ, tên các tỉnh thành, thành phố và một số học thông thường của Việt nam và Trung Quốc.

, .....

Cuốn "301 câu đàm thoại tiếng Hoa" bao gồm 40 bài và bài ôn tập, nhưng đã đề cập đến nhiều đề tài giao tiếp thông thường trong đời sống. Ngôn ngữ trong các bài đó ngắn gọn, trong sáng, mang tính khẩu ngữ rất cao. Hệ thống bài tập đa dạng phong phú, dễ hiểu, dễ luyện tập. Trong lần dịch cuốn sách này, ngoài việc tôn trọng nguyên vẹn nội dung của tài liệu gốc, sách có thêm phần giới thiệu ngữ âm tiếng Hoa, chữ Hoa. Sau mỗi bài, dịch giả bổ sung thêm một bài tập viết các chữ Hoa mới xuất hiện...