Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Tiệm Mọt tại Đức

Hướng Dẫn Khởi Động & 200 Tư Thế Yoga Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Giá thông thường €38,49
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Là tài liệu hướng dẫn chi tiết nhất với người tập yoga. Bạn là người mới tập, bạn là giáo viên yoga. Bạn sẽ cần cuốn sách này để tập luyện, hướng dẫn yoga thật an toàn và hiệu quả.

Với cách xây dựng nội dung, sắp xếp hình ảnh khoa học, tiếp cận dễ hiểu. Cuốn sách được đón nhận và phản hồi rất tích cực. Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:

  1. Những lưu ý khi tập yoga
  2. Hơi thở trong yoga
  3. Hướng dẫn kỹ thuật, định tuyến chi tiết 200 tư thế cơ bản tới nâng cao
  4. 45 chuỗi khởi động theo từng chủ đề
  5. 5 chuỗi yoga nâng cao liên hoàn

Hãy bắt đầu đến với yoga thật chậm rãi và bạn sẽ nhận được nhiều điều tích cực. Việc của bạn là hãy tập yoga thật an toàn bạn nhé!

, .....

Là tài liệu hướng dẫn chi tiết nhất với người tập yoga. Bạn là người mới tập, bạn là giáo viên yoga. Bạn sẽ cần cuốn sách này để tập luyện, hướng dẫn yoga thật an toàn và hiệu quả.

Với cách xây dựng nội dung, sắp xếp hình ảnh khoa học, tiếp cận dễ hiểu. Cuốn sách được đón nhận và phản hồi rất tích cực. Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:

  1. Những lưu ý khi tập yoga
  2. Hơi thở trong yoga
  3. Hướng dẫn kỹ thuật, định tuyến chi tiết 200 tư thế cơ bản tới nâng cao...