Bảng Cửu Chương - Time Tables

Công Ty TNHH Kala Việt Nam

Bảng Cửu Chương - Time Tables

Giá thông thường €11,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Bảng Cửu Chương

Với phương pháp mới thật vui và sinh động, quyển sách này sẽ giúp các bạn ghi nhớ bảng cửu chương thật nhanh, hiệu quả và không nhàm chán.

Bạn có thể thực hành nhiều lần bằng cách viết kết quả vào chỗ trống bằng bút xóa bảng trắng rối kéo bảng kết quả xuống theo mũi tên phía dưới trang để kiểm tra đáp án.

Bảng Cửu Chương

Với phương pháp mới thật vui và sinh động, quyển sách này sẽ giúp các bạn ghi nhớ bảng cửu chương thật nhanh, hiệu quả và không nhàm chán.

Bạn có thể thực hành nhiều lần bằng cách viết kết quả vào chỗ trống bằng bút xóa bảng trắng rối kéo bảng kết quả xuống theo mũi tên phía dưới trang để kiểm tra đáp án.