Ngữ Pháp Cấu Trúc Câu Tiếng Pháp

Nhà Sách Hồng Ân

Ngữ Pháp Cấu Trúc Câu Tiếng Pháp

Giá thông thường €11,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Được biên soạn với mục đích giúp học sinh và học viên nắm vững cấu trúc các câu căn bản để phát huy khả năng sử dụng ngôn ngữ đàm thoại thông dụng và diễn đạt tiếng Pháp.

Được biên soạn với mục đích giúp học sinh và học viên nắm vững cấu trúc các câu căn bản để phát huy khả năng sử dụng ngôn ngữ đàm thoại thông dụng và diễn đạt tiếng Pháp.