Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm (Sách Bỏ Túi)

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH TRÍ THỨC VIỆT

Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm (Sách Bỏ Túi)

Giá thông thường €10,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm

"Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy.

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.

Ngàn dâu xanh ngắt một màu,

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?"

Chinh Phụ Ngâm Khúc Và Hai Bản Dịch Nôm

"Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.

Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy.

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.

Ngàn dâ...