Cổ Tích Việt Nam Cho Bé Mẫu Giáo - Nàng Công Chúa Nhìn Xa

Nhà Xuất Bản Kim Đồng

Cổ Tích Việt Nam Cho Bé Mẫu Giáo - Nàng Công Chúa Nhìn Xa

Giá thông thường €5,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Cổ Tích Việt Nam Cho Bé Mẫu Giáo - Nàng Công Chúa Nhìn Xa

Nàng công chúa nọ nhìn xa tinh tường, kén phò mã có tài ẩn nấp. Chàng hoàng tử tài giỏi, tốt bụng, được các loài vật đồng lòng giúp sức. Nhờ họ nhà chuột, chàng đã tìm được chỗ ẩn nấp gần và kín, khiến công chúa không tài nào nhìn ra...

Cổ Tích Việt Nam Cho Bé Mẫu Giáo - Nàng Công Chúa Nhìn Xa

Nàng công chúa nọ nhìn xa tinh tường, kén phò mã có tài ẩn nấp. Chàng hoàng tử tài giỏi, tốt bụng, được các loài vật đồng lòng giúp sức. Nhờ họ nhà chuột, chàng đã tìm được chỗ ẩn nấp gần và kín, khiến công chúa không tài nào nhìn ra...