Vào Đời Cùng Lời Ca Dao

Nhà Xuất Bản Kim Đồng

Vào Đời Cùng Lời Ca Dao

Giá thông thường €11,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

Vào Đời Cùng Lời Ca Dao

Bằng ngôn ngữ tinh tế, sống động, lối dùng hình ảnh gần gũi, duyên dáng, ca dao Việt Nam là kho tàng giá trị cả về trí tuệ và tình cảm của người Việt chúng ta. Được ví như dòng suối mát nuôi dưỡng tâm hồn, ca dao theo ta lớn lên, dạy ta những bài học nhân nghĩa, lẽ sống ở đời, bồi dưỡng tình yêu gia đình, con người, đất nước.

Hiểu được những ý tứ gửi gắm, những tâm tư tình cảm, những kinh nghiệm chắt lọc của cha ông từ kho tàng ấy, chính là hành trang quí báu giúp chúng ta vững bước “Vào đời bằng lời ca dao”.

Vào Đời Cùng Lời Ca Dao

Bằng ngôn ngữ tinh tế, sống động, lối dùng hình ảnh gần gũi, duyên dáng, ca dao Việt Nam là kho tàng giá trị cả về trí tuệ và tình cảm của người Việt chúng ta. Được ví như dòng suối mát nuôi dưỡng tâm hồn, ca dao theo ta lớn lên, dạy ta những bài học nhân nghĩa, lẽ sống ở đời, bồi dưỡng tình yêu gia đình, con người, đất nước.

Hiểu được những ý tứ gửi gắm, những tâm tư tình cảm, những kinh nghiệm chắt lọc của cha ông từ kho tàng ấy, chí...