Giáo Trình Quản Trị Logistics (Dùng Cho Ngành Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh)
Giáo Trình Quản Trị Logistics (Dùng Cho Ngành Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh)

NXB Tài Chính

Giáo Trình Quản Trị Logistics (Dùng Cho Ngành Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh)

Giá thông thường €16,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ LOGISTICS (DÙNG CHO NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH)
Giáo trình Quản trị Logistics được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập ngày càng mở rộng ở các trường Đại học Kinh tế do GS.TS Đặng Đình Đào, PGS.TS Trần Văn Bão, TS Phạm Cảnh Duy và TS Đặng Thị Thúy Hồng, chịu trách nhiệm đồng chủ biên. Quản trị Logistics là một trong những môn học quan trọng trong đào tạo ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh, giáo trình có thể được dùng làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà doanh nghiệp, sinh viên các trường đại học kinh tế.
Nội dung giáo trình tập trung chủ yếu vào quản trị các hoạt động Logistics đầu vào (Inbound Logigistics) và các hoạt động đầu ra (Outbound Logistics).
Chương 1: Những vấn đề chung về logistics
Chương 2: Quản trị logistics doanh nghiệp
Chương 3: Cơ sở của quản trị logistics
Chương 4: Quản trị nhu cầu
Chương 5: Quản trị dự trữ
Chương 6: Quản trị kho hàng hóa
Chương 7: Quản trị dịch vụ giao nhận hàng hóa
Chương 8: Thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics
Chương 9: Hệ thống thông tin logistics
Chương 10: Quản trị dịch vụ khách hàng
Chương 11: Những điều cần biết trong quản trị logistics
Mời các bạn đón đọc!

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ LOGISTICS (DÙNG CHO NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH)
Giáo trình Quản trị Logistics được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng d...