Xuân Quỳnh Không Bao Giờ Là Cuối

Nhã Nam

Xuân Quỳnh Không Bao Giờ Là Cuối

Giá thông thường €18,99
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN

"Mây trắng bay đi cùng với gió

Long như trời biếc lúc nguyên sơ

Đắng cay gửi lại bao mùa cũ

Thơ viết đôi dòng theo gió xa"

Mục lục

Lời nhà xuất bản

Tiểu sử nhà thơ Xuân Quỳnh

Dẫu biết chắc rằng anh trở lại

Chồi biếc

Ghét

Thuyền và biển

Tháng năm

Sóng

Em có đem gì theo đâu

Trời trở rét ...

Những năm tháng không yên

Những năm ấy...

Lai lịch một tình yêu

Khát vọng

Một ngày đi

Chiều ba mươi Mây ...

Bầu trời trong quả trứng

Bay cao

Chờ trăng

Ngôi nhà ở lại

Trời xanh của mỗi người

Cái ngoan của Mí

...

"Mây trắng bay đi cùng với gió

Long như trời biếc lúc nguyên sơ

Đắng cay gửi lại bao mùa cũ

Thơ viết đôi dòng theo gió xa"

Mục lục

Lời nhà xuất bản

Tiểu sử nhà thơ Xuân Quỳnh

Dẫu biết chắc rằng anh trở lại

Chồi biếc

Ghét

Thuyền và biển

Tháng năm

Sóng

Em có đem gì theo đâu

Trời trở rét ...

Những năm tháng không yên

Những năm ấy...

Lai lịch một tình yêu

...