30S Albert Einstein Thay Đổi Bạn Mỗi Ngày
30S Albert Einstein Thay Đổi Bạn Mỗi Ngày

Công ty Cổ phần Truyền thông và Văn hóa Con Sóc

30S Albert Einstein Thay Đổi Bạn Mỗi Ngày

Giá thông thường €13,49
Đơn giá  trên 
Đã bao gồm thuế.

SÁCH ORDER, dự kiến giao hàng trong 3-6 TUẦN
Trong cuộc sống luôn có những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Hãy đặt bộ sách 30 giây thay đổi bạn mỗi ngày lên giá sách đầu giường, trên bàn làm việc… hoặc bất kỳ đâu bạn hiện diện nhiều nhất trong ngày như một người bạn thân thiết, mở đọc một hai trang mỗi sáng thức dậy, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần những khoảng lặng trước những vấn đề, trở ngại, bạn sẽ luôn tìm thấy những lời khuyên, những chia sẻ, cùng bạn vững bước và tiến xa hơn.
Trong cuộc sống luôn có những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời. Hãy đặt bộ sách 30 giây thay đổi bạn mỗi ngày lên giá sách đầu giường, trên bàn làm việc… hoặc bất kỳ đâu bạn hiện diện nhiều nhất trong ngày như một người bạn thân thiết, mở đọc một hai trang mỗi sáng thức dậy, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần những khoảng lặng trước những vấn đề, trở ngại, bạn sẽ luôn tìm thấy những lời khuyên, những chia sẻ, cùng bạn vững bước và tiến xa hơn.